ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2562

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร2561 .pdf
แผนปฏิบิติการทุจริต

ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริตประจำปี