ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
กองทุนหลักประกันสุขภาพขอต้อนรับ อบต พุคำจาน

 กองทุนหลักประกันสุขภาพขอต้อนรับ อบต พุคำจาน 

 

 
ภาพกิจกรรม อบต.ลำพญา

Change for good ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ลำพญา รักษ์น้ำ รักษ์ป่า
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสู่ประชาคมอาเซียน
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙
คาราวานเด็ก
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยคนพิการ
โครงการกีฬาสี 2562
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
แห่เทียนเข้าพรรษา 62
โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ
ตรวจสารบอเรกซ์
โครงการคัดแยกขยะ ภายในชุมชนตำบลลำพญา 2562 article
สรุปภาพกิจกรรมและโครงการต่างๆของ อบต.ลำพญา article
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ พ.ศ.2559 หมู่ที่ 4,5,6,8,9,10,11 article
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ พ.ศ.2559 หมู่ที่ 1,2 article
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา articleCopyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459