ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ศ. 2562

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562.pdf

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมพาพันธ์ 2562.pdf

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562.pdf

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562.pdf

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562.pdf

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562.pdf