ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot

dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  เรือง รายงานผลการปฎิบัติงานและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรือง รายงานผลการปฎิบัติงานและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561