ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การดำเนินการตามนโยบาย

แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

 -    แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา.pdf

 

 ประมวลจริยะรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

 -   ประมวลจริยะรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา.pdf

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา   

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง - คนงาน).pdf

-   รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง - คนงาน).pdf

 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราฃการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา.pdf

-   หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราฃการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา.pdf

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

-   ประกาศประมวล ประจำปี.pdf

-   ประกาศประมวลจริยธรรมปี60.pdf

-   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลลำพญา-ประจำปี-2561-2563 ..

-   แผนอัตรากำลังลำพญา61ฉบับปรับปรุง

-   ยกย่องชมเชย.pdf

 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 

-   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 )--

-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 )หน้า-1-50.pdf

-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 )หน้า-51-94.pdf