ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การดำเนินการตามนโยบาย

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

-   โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา   

  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

 

รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง - คนงาน)

-   รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง - คนงาน)

 

แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

 -    แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

 -   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราฃการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

-   หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราฃการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 

-   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 )

-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ) หน้า-1-50

-   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 )หน้า-51-94