ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot

dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
นโยบายการบริหาร

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประกาศประมวล ประจำปี.pdf

ประกาศประมวลจริยธรรมปี60.pdf

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลลำพญา-ประจำปี-2561-2563 ..

แผนอัตรากำลังลำพญา61ฉบับปรับปรุง

ยกย่องชมเชย.pdf