ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

 

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน (พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และจัดซื้อจัดจ้าง) อบต.ลำพญา ประจำปีงบประมาณ 2562 --คลิกเพื่ออ่านหัวข้อด้านล่าง--

 

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน (พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และจัดซื้อจัดจ้าง) อบต.ลำพญา ประจำปีงบประมาณ 2561 --คลิกเพื่ออ่านหัวข้อด้านล่าง--

1_สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

2_สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน (พนักงาน).pdf

3_รุปผลการดำเนินงาสนเรื่องร้องเรียน.pdf

 

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน (พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และจัดซื้อจัดจ้าง) อบต.ลำพญา ประจำปีงบประมาณ 2560 --คลิกเพื่ออ่านหัวข้อด้านล่าง--

 

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน (พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และจัดซื้อจัดจ้าง) อบต.ลำพญา ประจำปีงบประมาณ 2559 --คลิกเพื่ออ่านหัวข้อด้านล่าง---