ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

โครงการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบล

คลิกดูรายละเอียด โครงการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบล

--------------------------

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf