ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

-   กิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

-   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

-   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

-   เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรใน