ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การกำกับติดตามรอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

-    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
 
 
รายงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 
 

รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา