ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
เอกสารยื่นขออนุญาตใช้น้ำประปา

หลักฐานประกอบการขอใช้น้ำประปา

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตร ประจำตัวข้าราชการ

 

3. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหลักฐานการจดทะเบียน

ตามกฎหมาย

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ

 

(ไม่รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการนั้นๆ) ให้เป็นไปตามนี้

 

1. ค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ำประปาขนาด 4 หุน

 

(ครั้งแรก) 500 บาท

 

2. ค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ำประปาใหม่

(หลังถูกงดจ่ายน้ำ) 100 บาท

3. ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำเดือนละ 5 บาท

4. อัตราค่าน้ำประปาลูกบาศก์เมตรละ 4 บาท

5. ค่าปรับ (กรณีฝ่าฝืนข้อบัญญัติตำบล)

ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ข้อมูลสำหรับประชาชน

การรับลงทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ
การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์
การขอรับเงินการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
การขออณุญาตปลูกสร้างอาคาร
การยืนแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1)
การยืนแบบภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
ศูนย์การเรียนรู้ กสทช. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459