ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การยืนแบบภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)

 

การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ที่ดิน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

1. ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)

2. ตรวจสอบหลักฐาน

กรณียื่นแบบรายใหม่

- บัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก

3. มอบหลักฐานการรับแบบ ภ.บ.ท.5

4. ดำเนินการประเมิน และคำนวณค่าภาษี

5. ส่งแบบแจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.9) ให้ผู้เสียภาษีมาชำระเอง

 

6. ออกใบเสร็จรับเงิน
ข้อมูลสำหรับประชาชน

การรับลงทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ
การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์
การขอรับเงินการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เอกสารยื่นขออนุญาตใช้น้ำประปา
การขออณุญาตปลูกสร้างอาคาร
การยืนแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1)
ศูนย์การเรียนรู้ กสทช. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (163772)

ช่วยคำนวณให้หน่อยได้ไหมค่ะ

                               ไร่               งาน                 วา            ใช้ทำ

1.แปลงที่ 1           -                  1                     28              ปลูกไม้ยืนต้น

2.แปลงที่ 2           -                  -                      26.10        ว่างเปล่า

3.แปลงที่ 3          -                 -                        18.80        ว่างเปล่า

4.แปลงที่ 4          -                 1                        31              บ้าน/ไม้ยืนต้น

5.แปลงที่ 5           2              3                         12.90        ถนน

6.แปลงที่ 6 (นส.3)   -           1                         31              ไม้ยืนต้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้ (jinjin-dot-4-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-04 10:28:58 IP : 125.27.110.213[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459