ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การยืนแบบภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)

 

การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ที่ดิน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

1. ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)

2. ตรวจสอบหลักฐาน

กรณียื่นแบบรายใหม่

- บัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก

3. มอบหลักฐานการรับแบบ ภ.บ.ท.5

4. ดำเนินการประเมิน และคำนวณค่าภาษี

5. ส่งแบบแจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.9) ให้ผู้เสียภาษีมาชำระเอง

 

6. ออกใบเสร็จรับเงิน
ข้อมูลสำหรับประชาชน

การรับลงทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ
การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์
การขอรับเงินการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เอกสารยื่นขออนุญาตใช้น้ำประปา
การขออณุญาตปลูกสร้างอาคาร
การยืนแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1)
ศูนย์การเรียนรู้ กสทช. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (163772)

ช่วยคำนวณให้หน่อยได้ไหมค่ะ

                               ไร่               งาน                 วา            ใช้ทำ

1.แปลงที่ 1           -                  1                     28              ปลูกไม้ยืนต้น

2.แปลงที่ 2           -                  -                      26.10        ว่างเปล่า

3.แปลงที่ 3          -                 -                        18.80        ว่างเปล่า

4.แปลงที่ 4          -                 1                        31              บ้าน/ไม้ยืนต้น

5.แปลงที่ 5           2              3                         12.90        ถนน

6.แปลงที่ 6 (นส.3)   -           1                         31              ไม้ยืนต้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้ (jinjin-dot-4-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-04 10:28:58 IP : 125.27.110.213[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459