ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การควบคุมประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

 คลิกอ่าน++++การควบคุมประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การใช้น้ำประปา (ฉบับปรับปรุง)
การบริหารกิจการประปา
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารCopyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459