ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot

dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

 คลิกอ่าน+++การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 59
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การใช้น้ำประปา (ฉบับปรับปรุง)
การบริหารกิจการประปา
การควบคุมประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร