ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง

 ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2

คลิกดูรายละเอียด ประขาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2(ทะเบียนรับซอง).PDFประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุุสำนักงานจำนวน ๑๙ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลาสามเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1article
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐarticle
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2article
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561article
โครงการถนนสวย ณ ถนนสายเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน้า 1/42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459