ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
ข้อมูลสำหรับประชาชน


การรับลงทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ
การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์
การขอรับเงินการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เอกสารยื่นขออนุญาตใช้น้ำประปา
การขออณุญาตปลูกสร้างอาคาร
การยืนแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1)

การยื่นแบบภาษีป้ายให้ยื่นแบบภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งป้ายรวมระยะเวลาการบริการ 10 นาที ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การยืนแบบภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)

การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ที่ดิน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์การเรียนรู้ กสทช. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาarticle
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459