นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 55,780 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์

  นายกอบต.ลำพญา

  081-6597371

 • นายสุภาพ ไม้สน

  รองนายกอบต.ลำพญา

  065-9125431

 • นายสมชาย อินทโชติ

  เลขานุการนายกอบต.ลำพญา

  089-0497512

 • นางสุรีย์ ดนุดล

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

  081-4965092

 • นางวรัญญา ศิริพิทยาอมร

  หัวหน้าสำนักปลัด

  093-0238640

 • นางสาวชนัญญา เรืองชัย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  065-398295

 • นายนครา ปานเพรช

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  095-6541629

เปลี่ยนภาษา