นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 36 คน

เยี่ยมชม 16,396 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์

    นายกอบต.ลำพญา

  • นายสุภาพ ไม้สน

    รองนายกอบต.ลำพญา

  • นายสมชาย อินทโชติ

    เลขานุการนายกอบต.ลำพญา

เปลี่ยนภาษา