นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 249 คน

เยี่ยมชม 55,828 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64ซ่อมท่อน้ำ.ม.11.บ้านลุงสด แชร์  
26 มี.ค. 64ฉีดพิษสุนัขบ้าปี 64 หมู่ 10  แชร์  
26 มี.ค. 64ฉีดพิษสุนัขบ้าปี 64 ม.9 แชร์  
25 มี.ค. 64ศูนย์ยุติธรรม แชร์  
24 มี.ค. 64ซ่อมท่อประปาหมู่ 9 บริเวณบ้านนายมานิตย์ เอี้ยวรัตนวดี แชร์  
22 มี.ค. 64ซ่อมน้ำ ม11 ท่อเมน แชร์  
22 มี.ค. 64ซ่อมน้ำหมู่ 11 บริเวณโค้งร้านขายไข่ แชร์  
19 มี.ค. 64ติดตั้งมาตรน้ำ ม.10/2 บ้านปั๊มทรงไทย แชร์  
18 มี.ค. 64ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และแจกผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)..อบต.ลำพญา แชร์  
18 มี.ค. 64ย้ายมิเตอร์น้ำหมู่10 บ้านนายคำรณ ภิรมย์ภู่  แชร์  
17 มี.ค. 64ซ่อมน้ำ ม5 ท่อเมน แชร์  
17 มี.ค. 64โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
15 มี.ค. 64โครงการ ม.33เรารักกัน แชร์  
15 มี.ค. 64ย้ายท่อเมนประปา และติดมิเตอร์ประปาหมู่11 บริเวณบ้าน ส. อบต. บังเอิญ ตะพัง แชร์  
15 มี.ค. 64ซ่อมน้ำหมู่10 บริเวณบ้าน อาจารย์มานพ ขาวขำ  แชร์  
9 มี.ค. 64โครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดนครปฐม แชร์  
9 มี.ค. 64แจกหน้ากากอนามัยหมู่ 1 - 11 แชร์  
9 มี.ค. 64โครงการป้องกันและควบคุม โรคขาดสารอาหารไอโอดีน  แชร์  
18 ม.ค. 64ทำบุญอบต.ลำพญา วันที่ 15 มกราคม 2564 แชร์  
29 ธ.ค. 63โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลลพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา