นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 14,537 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ปี 2564 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

5 มกราคม 2564 6 ครั้ง ภควัต ภาวสุทธิ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ปี 2564.pdf2.05 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา