นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 28 คน

เยี่ยมชม 16,917 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎกระทรวงยเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ

8 มกราคม 2564 7 ครั้ง ภควัต ภาวสุทธิ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงยเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ2.89 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา