นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 40,433 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๔

9 กุมภาพันธ์ 2564 18 ครั้ง ภควัต ภาวสุทธิ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม (อบต.ลำพญา)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๔.pdf929.95 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา