นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 55,801 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ”
เปลี่ยนภาษา