นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 16,429 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์

    นายกอบต.ลำพญา

  • นายสุภาพ ไม้สน

    รองนายกอบต.ลำพญา

  • นายสมชาย อินทโชติ

    เลขานุการนายกอบต.ลำพญา

เปลี่ยนภาษา