นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 16,901 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564) ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

8 มกราคม 2564 5 ครั้ง ภควัต ภาวสุทธิ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564).pdf1.53 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา