นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 55,813 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มี.ค. 64คู่มือปฎิบัติงานการเงินและบัญชี อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คู่มือปฎิบัติงานการปฎิบัติกองคลัง อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คู่มือปฎิบัติงานมาตรฐานการให้บริการ อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คู่มือปฎิบัติการจัดเก็บรายได้ อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงาน (ระบบแท่ง) อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คู่มือการปฎิบัติงานหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คู่มือการปฎิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คู่มือการปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คู่มือการปฎิบัติงาน นักวิชาการตรวจสอบภายใน อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คู่มือการปฎิบัติพัสดุ อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คู่มือการปฎิบัติงานของ กองช่าง อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา