นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 209 คน

เยี่ยมชม 55,841 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64คู่มือประชาชน แชร์  
2 เม.ย. 64แบบภดส1-11 แชร์  
2 เม.ย. 64แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1 แชร์  
23 มี.ค. 64คู่มือการปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลำพญา แชร์  
23 มี.ค. 64คู่มือการปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ แชร์  
19 มี.ค. 64แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบปประมาณ 2564 แชร์  
19 มี.ค. 64แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
19 มี.ค. 64แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 แชร์  
1 มี.ค. 64แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ประชาสัมพันธิ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการปี 2563/ประชาสัมพันธิ์ขึ้นทะเบียนผู้พิการ อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64คำขอใช้น้ำประปาอบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
1 มี.ค. 64รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์/แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.ลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา