อบต.ลำพญา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม