นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 14,556 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 อบต.ลำพญา จ.นครปฐม

14 ธันวาคม 2563 8 ครั้ง ภควัต ภาวสุทธิ แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 อบต.ลำพญา จ.นครปฐม .pdf1.23 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา