นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 40,441 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

2 กุมภาพันธ์ 2564 22 ครั้ง ภควัต ภาวสุทธิ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม (อบต.ลำพญา)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564.pdf1.57 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา