นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 37 คน

เยี่ยมชม 16,866 คน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา เรื่อง รายางานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

7 มกราคม 2564 5 ครั้ง ภควัต ภาวสุทธิ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา เรื่อง รายางานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)8.08 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา