นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 26 คน

เยี่ยมชม 16,918 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบรปะมาณ พ.ศ.2563 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

6 มกราคม 2564 6 ครั้ง ภควัต ภาวสุทธิ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบรปะมาณ พ.ศ.2563.pdf5.45 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา